Kouření není moderní

Další z akcí minimálního preventivního programu.

7.12.2017 22:44 / Jana Redlová

Kouření není moderní – v rámci plnění MPP proběhla akce zaměřená na kouření a jeho možné následky na zdraví. Učitelé s žáky probrali rizika. Následně děti dané téma výtvarně zpracovaly, proběhlo vzájemné hodnocení prací a nejlepší žáci byli za svoji antireklamu na toto rizikové chování odměněni.