DEN DĚTÍ

1.června jsme oslavili Mezinárodní den dětí

10.6.2021 10:45 / Jana Redlová

Někteří žáci si užívali svůj svátek venku – při procházce plnili úkoly na „Pohádkové stezce“,  řešili kvízy a v cíli je čekala sladká odměna. Jiní zavítali na školní statek Bulovna, kde strávili den kolem hospodářských zvířátek. Také nechyběly různé soutěže a hry.  Zkrátka – Den dětí je především o rozdávání radosti a milých úsměvů, a o to jsme se všichni spolu snažili.