Branný den, oheň

V rámci plnění Minimálního preventivního programu proběhla akce „Branný den, oheň“.

25.6.2018 13:39 / Jana Redlová

V rámci plnění Minimálního preventivního programu proběhla akce „Branný den, oheň“. Děkujeme touto cestou studentům Střední průmyslové školy Emila Kolbena, kteří nám výrazně pomohli, navázali úžasný kontakt s žáky naší školy a zapojili se do předávání důležitých informací ohledně mimořádných událostí, požární ochrany a první pomoci. Děti si vyzkoušely balení evakuačního zavazadla, ošetření popálenin a úrazů. A nechyběl ani praktický nácvik přivolání první pomoci a resuscitace.

(janred,petvit)