O třídě

TŘÍDA IV. S

Třídní učitelka: Bc. Eva Rýglová

Asistenti pedagoga: Iveta Pillmaierová

                             Simona Jágerová

 

Naši žáci: Jirka, Filip, Martin, Stella a Sára

 

Třídu základní školy speciální navštěvuje pět žáků. U většiny těchto dětí byla diagnostikovaná porucha autistického spektra. Naše učebna je vybavena tak, aby vyhovovala potřebám žáků s PAS. Samostatné pracovní boxy umožňují větší soustředěnost, vyhovují strukturovanému a individualizovanému způsobu výuky. Podle potřeb využíváme vhodný způsob alternativní a augmentativní komunikace. Dětem se zde věnují tři pedagogické pracovnice – učitelka a dvě asistentky pedagoga. Zaměřujeme se nejen na získávání vědomostí ve smyslu trivia, ale především na celkový rozvoj osobnosti dítěte:  na jeho samostatnost, nácvik sebeobslužných činností, sociální komunikaci, adaptaci, přiměřené zvládání emocí. Výuka neprobíhá pouze v naší učebně, ale samozřejmě využíváme všech prostor a materiálního vybavení, které naše škola nabízí – cvičný byt s kuchyní, snoezelen, bazén, vířivou vanu, saunu, rehabilitační tělocvičnu, počítačovou učebnu, atrium nebo školní hřiště či zahradu. Učení dětem zpestřuje i zapojení tabletů do výuky. Rádi si vyjdeme na vycházku do blízkého okolí.

Aktuality

Zahrada

Hezké počasí nás vylákalo na školní zahradu. Po zimě jsme tam měli spoustu práce.

Svátky jara

V týdnu od 15. 4. do 17. 4. 2019 proběhlo projektové vyučování na téma Svátky jara.