Zápis do 1. ročníků základní školy

Zápis do 1. ročníků základní školy proběhne v souladu s opatřením MŠMT v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení). 

19.3.2020 13:13 / Šárka Konopásková

Zápis do 1. ročníků proběhne v souladu s opatřením MŠMT pouze distančně - předáním vyplněné a podepsané Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Doporučení školského poradenského zařízení (doporučení může být dodáno dodatečně). Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy - ID schránky: 8e2xcsw,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) - sarkon@zsrako.cz,
  3. poštou na adresu: SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník, Frant. Diepolta 1576, 269 01 Rakovník,
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné se nejprve telefonicky domluvit na tel. čísle 313 112 511 - je nutné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Své dítě můžete zapsat do:

Základní školy

Obor vzdělání: 79-01-C/01

(otevíráme třídu pro žáky se závažnými vadami řeči – logopedickou třídu

a třídu pro žáky s mentálním postižením)

Žádost o přijetí do ZŠ logopedické

Žádost o přijetí do ZŠ praktické - pro žáky s mentálním postižením

Žádost o odklad

 

Základní školy speciální

Obor vzdělání: 79-01-B/01

Žádost o přijetí do ZŠ speciální

Žádost o odklad