Termín a podmínky losování uchazečů o přijetí do MŠ

Z důvodu převisu uchazečů, v souladu s kritérii pro přijímání dětí do mateřské školy, proběhne dne 23. 5. 2023 losování uchazečů do naplnění kapacity přijímaných dětí.

Losování proběhne za přítomnosti notáře.

19.5.2023 09:55 / Šárka Konopásková

Do třídy zřízené pro děti se závažnými vadami řeči (logopedické třídy) se přihlásilo 13 uchazečů, z toho 9 dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, z nichž 7 splnilo podmínky pro přijetí (doložení písemného doporučení školského poradenského zařízení). K naplnění kapacity bude přijat 1 uchazeč dle losovaného pořadí z dalších 4 uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí.  

Do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (speciální třídy) se přihlásilo 10 uchazečů, z toho 4 děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, všechny splnily podmínky pro přijetí (doložení písemného doporučení školského poradenského zařízení). K naplnění kapacity budou přijati 3 uchazeči dle losovaného pořadí z dalších 5 uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí. 1 uchazeč podmínky nesplnil.

Kritéria pro přijetí do MŠ zde

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies