22. a 29. 11., 6. 12. a pak následně každé pondělí proběhne testování žáků na onemocnění covid - 19

  • Testovat se bude v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen)
  • Testovat se bude antigenními testy
  • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)
    • Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)
3.12.2021 13:30 / Šárka Konopásková

Testování probíhá v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR (celé znění zde).

Pokyn ke screeningovému testování zde.

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 22. 11. 2021 zde.

Naši žáci budou testováni testy Singclean - videoinstruktáž s názvem "Video testování ve škole - SINGCLEAN testy" zde.