Volby do školské rady

Dne 1. 9. 2021 od 8.00 do 12.00 hodin proběhnou volby do školské rady.

11.6.2021 14:45 / Šárka Konopásková

Proběhnou volby členů školské rady:

a) volba člena za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty 

b) volba člena za zástupce pedagogických pracovníků školy do školské rady.

 

Návrhy na kandidáty z řad oprávněných voličů je možné předkládat přípravnému výboru do středy 30. 6. 2021 (zaslat na e-mailovou adresu sarjar@zsrako.cz).

Vyhlášení voleb do školské rady zde