O třídě

Vítejte v Červené třídě!

Ve školním roce 2021/2022 se v naší třídě budete potkávat s učitelkami  Bc. Petrou Benešovou a Bc. Sabinou Novotnou, které doplňuje paní asistentka Vlasta Holá.
Jsme logopedická třída. Při práci s dětmi se nejvíce zabýváme rozvojem komunikačních dovedností a přípravou na školní léta. Říkadla, básničky, písničky i dramatizace pohádek a příběhů nás provází celým rokem. V letošním roce probíhá v naší třídě pilotní ročník programu Rozvoj komunikačních dovedností podle D. B. Elkonina. 
Doufáme, že se v tomto školním roce budeme moci s dětmi co nejčastěji potkávat ve školce při společných aktivitách. 


Přejeme všem krásný školní rok 2021/2022!